Zangles

Voor zangles kunt u ook terecht bij Jaap Dijkhuis.

Zanglessen richten zich vooral op de opleiding in de klassieke zang dat wil zeggen: Opera en 0perette aria's, Kunstliederen en klassieke Musical songs, als basis voor alle vormen van muziek met zang.

Hierbij wordt gewerkt aan de volgende onderdelen van de lessen:

 

1. Techniek: ademhalingstechniek en het begrip buikademhaling en ademspanning, ontspanning in het keelgebied, egalisatie van de stem door de verschillende registers, zangoefeningen en inzingen ter opwarming van de stembanden en de spieren, losheid, houding en presentatie.

Werken aan zuiverheid van de tonen.

2. Tekstinterpretatie in verschillende aria's en liederen en de verschillende stijlen in de klassieke zang passend bij het specifieke genre. Inlevingsvermogen in datgene wat je uitbeeldt in een aria of lied.

3. Hoe leer je te projecteren met je stem in een grote zaal, verstaanbaarheid en articulatie tijdens het zingen van tekst.

 

 

 


Acteerles

Acteerlessen richten zich vooral op het ontdekken van het karakter van en waarom een rol zo wordt gespeeld. Maar ook op de vorm van acteren, in deze lessen wordt vooral de nadruk gelegd op toneelspel in Teksttheater of acteren in Muziektheater, improvisatie kan een hulpmiddel zijn om je in situaties in te leven. Ook wordt veel aandacht besteed aan letterlijke teksten in monologen, of in samenspel met je tegenspelers, te leren en te produceren:

 

1. Ontdekken van de achtergronden van een rol, zijn of haar afkomst, waarom iemand zo is geworden in een stuk, wat is het doel waar de rol naartoe werkt?

Hoe kun je dat alles uit de tekst van het stuk halen en omzetten en interpreteren naar een karakter passend bij datgene wat je leest over de rol?

2. Emoties durven voelen en uitbeelden in verschillende karakters, hoe ver moet je gaan in emoties weergeven? Waarom past de ene emotie wel en de andere niet bij bepaalde karakters? Wat is inleven? Kan dat of is het onzin?

3. Hoe beweeg je op het toneel, wanneer sta je open en wanneer dek je medespelers af, wat is je energie projecteren? Hoe concentreer je je en hoe vind je ontspanning tijdens voorstellingen zodat je nerveuze spanning om leert te bouwen naar gezonde spanning die je nodig hebt in de vertolking van een rol?

4. Hoe moet je timen, hoe reageer je op je tegenspeler, op applaus van het publiek tussen de scènes (open doekjes) of op een moeilijk publiek, wat is schmieren en waarom kan dat een rol bederven, hoe leer je je teksten en pas je datgene wat je krijgt als tekst toe op het karakter van je rol? Wat is dramatisch serieus spel en wat is komedie?

5. Op toneel acteren is iets heel anders dan camera acteren in films of op tv, in de lessen laten we daar voorbeelden van zien.

6. Een onderdeel van acteerlessen is het spelen van karakters in verschillende tijden, stijlen, in verschillende kapsels en grime en in verschillende kostuums.

Ook het bewegen in kostuums en het omgaan met accessoires als hoeden, mantels, schoenen, wandelstokken etc. uit andere eeuwen of verschillende beroepen is een vak. Dus is kennis van de geschiedenis en speurwerk op internet of in naslagwerken en het kijken naar kostuumdrama en eigentijds beeldmateriaal van wezenlijk belang om te begrijpen hoe een rol in verschillende tijden en de daarbij behorende gewoonten en denkwijzen zou kunnen reageren qua spel.

7. Door de eeuwen heen is het acteren veranderd en meegegaan met de tijd, daarbij heeft de manier van acteren een ontwikkeling doorgemaakt die interessant is om te vergelijken.

8. Hoe leer je als acteur om te gaan met denkwijzen van verschillende regisseurs, je open te stellen voor hun regievisie, de aanwijzingen aan te nemen en niet alles ter discussie te stellen tijdens een vergevorderd werkproces naar een voorstelling?

 

Workshops Muziektheater

Ook verzorgt Jaap Dijkhuis Producties workshops Muziektheater, zang, acteren en dans voor groepen in overleg en op maat.

 

Voor zowel mogelijkheden voor het volgen van zang- of acteerlessen of workshops en de daaraan verbonden tijden en tarieven, kunt u contact opnemen met Jaap Dijkhuis Producties.